ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Школа за народни танци БЪЛГАРАНИ
Снимки и видео

Снимки и видео от участията на Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" във фестивали на клубовете за народни танци, концерти, празници и др.
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на фестивала "Тракийска броеница" гр. Пазарджик 2012
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на Фолклорен танцов фестивал "Хоро при извора" гр. Велинград 2012
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на Фестивала "Хоро под Стратеш" гр. Ловеч 2012
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на Фестивала "Мизия танцува" гр. Плевен 2012 г.
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли