ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама

Школа за народни танци БЪЛГАРАНИ
Снимки и видео

Снимки и видео от участията на Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" във фестивали на клубовете за народни танци, концерти, празници и др.
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на фестивала "Тракийска броеница" гр. Пазарджик 2012
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на Фолклорен танцов фестивал "Хоро при извора" гр. Велинград 2012
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на Фестивала "Хоро под Стратеш" гр. Ловеч 2012
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на Фестивала "Мизия танцува" гр. Плевен 2012 г.
Шопска носия за бебе момче
Носия за бебе


ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли