ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Школа за народни танци БЪЛГАРАНИ
Снимки и видео

Снимки и видео от участията на Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" във фестивали на клубовете за народни танци, концерти, празници и др.
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на фестивала "Тракийска броеница" гр. Пазарджик 2012
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на Фолклорен танцов фестивал "Хоро при извора" гр. Велинград 2012
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на Фестивала "Хоро под Стратеш" гр. Ловеч 2012
Школа за народни танци "БЪЛГАРАНИ" на Фестивала "Мизия танцува" гр. Плевен 2012 г.
Ансамбъл Родопа Смолян
Фолклорен
ансамбъл "Родопа"

Валентина Китова - хореограф
Валентина Китова
хореограф

Българския гайдар Венцислав Андонов
Венцислав Андонов
гайдаArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли